مقالات
پیوند ها

ایمنی در جوشكاري – مروري بر الكتريسته – انواع جريان هاي DCوACوطرز تشكيل .مزايا ومحدويت هر كدام در جوشكاري – واحد هاي اندازه گيري جريان  - منابع نيرو در جوشكاري: مبدلها ومولدها – شماتيك مزايا ومحدوديت هر كدام از دستگاههاي جوشكاري – اتصالات و روشهاي توليد در دنيا – سيكل كاري دستگاهاي جوشكاري- وزش قوس وراههاي  مقابله با آن- انواع قطب جوشکاری - روش هاي كلي جوشكاري- انواع روش هاي جوشكاري مايع وذوبي- تقسيم بندي مواد- تقسيم بندي فولاد هاي كربني وكاربرد آنها  تقسيم بندي فولاد هاي آلياژي – عناصرآلياژي مهم وعلت استفاده از آنها-خواص کلی مواد- خواص مكانيكي فلزات – روشهاي كلي برشكاري – نكات كليدي ومهم دربرشكاري با گاز – عيوب متداول جوشكاري شامل : ترک  -ذوب ناقص و.... وراههاي مقابله با آن – پيچيدگي درسازه هاي فلزي وراههاي مقابله با آن -  انواع تنش زدايي – شناخت روشهاي بازرسي وكنترل كيفي جوش – انواع جوش- انواع طرح اتصال - سمبلهای جوشکاری -  قسمت های مختلف یک جوش سپری یا فیلت+ قسمتهای مختلف یک جوش لب به لب نفوذی - انواع آزمايشات DT , NDT  - آشنايي با نقشه خواني .

کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما