مقالات
پیوند ها

آگهی استخدام جوشکار آرگون

یک شرکت تولیدی واقع درکیلومتر 18 جاده مخصوص به یک نفر جوشکار آرگون نیازمند است.
تاریخ درج آگهی: 1400/05/23
--------------------------------------- 

شرکتی واقع در شهریار به 10 نفر جوشکارماهر آرگون نیازمند است.
تاریخ درج آگهی:1400/05/18 
------------------------------------------


آگهی استخدام جوشکار آرگون وco2
شرکت هلدینگ رایسکو واقع در صفادشت کرج به 60نفر جوشکار co2 وآرگون نیازمند

است

تاریخ آگهی:1400/03/18

-------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک کار گاه صنعتی واقع در شرق تهران سمت جاده خاوران به 1تا 2 نفر جوشکار آرگون نیازمند است.
تاریخ آگهی: 1400/02/15

----------------------------------------------

استخدام جوشکار آرگون
یک شرکت تولید فرگاز واقع درمحمدشهرکرج
به یک نفر جوشکار آرگون استیل نیازمنداست.

تاریخ درج آگهی  99/11/11
----------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک کارگاه تولیدی رادیاتور حوله ای واقع در کمالشهر کرج به 2 نفر جوشکار ماهر استیل نیازمند است .

تاریخ درج آگهی:99/10/03
-----------------------------------------

استخدام جوشکار آرگون

یک کارگاه تولیدی به 2 نفر جوشکار آرگون استیل واقع درکمالشهر کرج نیازمنداست.


تاریخ درج آگهی  99/09/08


-------------------------------
استخدام فوری جوشکار آرگون


یک شرکت معتبر تولیدی دستگاهای صنعتی وآزمایشگاهی  واقع در شهر قدس به دو نفر جوشکار ماهر آرگون   ( استیل) نیازمند است.

 تاریخ درج آگهی 99/09/05
--------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار اسیتلن
به چند نفر نیروی اسیتلن کار جهت انجام کار در یک شرکت واقع در شمس آباد تهران نیازمندیم همراه با بیمه وغذا واضافه کاری 
تاریخ آگهی:99/09/05

-----------------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون
به یک نیروی جوشکار آرگون جهت انجام کار در یک شرکت صنعتی واقع در کمالشهر کرج نیازمندیم همراه با بیمه وناهار وصبحانه
تاریخ آگهی:99/09/05

-----------------------------------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک شرکت معتبر درتهران به یک نفرجوشکار آرگون آلومینیوم نیازمند است
تاریخ درج آگهی  99/08/25

----------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون استیل

به دو نفر جوشکارماهر استیل آرگون برای شرکتی در شهر قدس تهران نیازمندیم.

1399/08/20تاریخ آگهی
--------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون 

یک کارگاه در کرج به دونفر جوشکار آرگون نیازمند است.

تاریخ آگهی:1399/07/14


---------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار استیل
یک شرکت واقع در کمالشهر کرج به یک نفر جوشکار استیل نیاز مند است
تاریخ آگهی:1399/07/07
-------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون

یک شرکت معتبر واقع در کرج به تعدادی جوشکار آرگون استیل  نیازمند است
تاریخ آگهی :1399/7/02 

---------------------------------------------
آگهی استخدام
به یک نفر جوشکار استیل کار برای کارگاه صندلی سازی  در شهریارنیازمندیم

1399/06/31:تاریخ آگهی
------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
به چند نفر جوشکار آرگون استیل برای شرکتی معتبر در کرج نیازمندیم

تازیخ آگهی1399/6/23
-------------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
به تعدادی جوشکارco2 برای شرکت خودورسازی در تهران نیازمندیم.
تاریخ آگهی:1399/5/13
-----------------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام آرگون
به یک نفر جوشکار آرگون استیل برای شرکت سازنده میز وصندلی در جاجرود تهران نیازمندیم
تاریخ آگهی:1399/05/12
-----------------------------------------------------------------------


آگهی استخدام جوشکار آرگون
به چند نفر جوشکار آرگون برای شرکتی در کمالشهرکرج ویک جوشکار آلومینیوم با حقوقی خوب نیازمندیم 
تاریخ آگهی:1399/05/11
-----------------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون استیل
به یک جوشکار ماهر استیل جهت کارگاه تولیدی درب ضد سرقت و....  واقع درشهر ری نیازمندیم .
تاریخ درج آگهی 99/04/30
-----------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکارآرگون
به یک جوشکار ماهر فولاد واستیل آرگون جهت یک کارگاه تولیدی  واقع دراتوبان آزادگان تهران نیازمندیم .
تاریخ درج آگهی 99/04/15
----------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک شرکت معتبر تولیدی به چهار نفر جوشکارماهر آرگون (آلومینیوم کار)واقع دراتوبان کرج قزوین نیازمند است.
تاریخ درج آگهی  99/03/03        تماس با آموزشگاه جوشکاری کسری
------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک شرکت تولیدی مخازن استیل به دونفر جوشکار ماهر آگون استیل واقع درملارد نیازمند است
تاریخ درج آگهی 99/02/31           تماس با دفتر آموزشگاه جوشکاری کسری
------------------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک شرکت تولیدی معتبر  واقع درکیلومتر14 جاده مخصوص به دو نفر جوشکار ماهر آرگون همراه باسرویس بیمه وحقوق مکفی نیازمند است.
تاریخ درج آگهی 99/02/15
----------------------------------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
به یک نفر جوشکار آرگون ( استیل)جهت کار درشرکتی واقع درکمالشهر کرج نیازمندیم.       تاریخ درج آ؛گهی99/01/30
----------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون
یک کارگاه تولیدی رادیاتور  واقع در کماشهر کرج به یک نفر جوشکار ماهر استیل آرگون نیازمنداست.                               تاریخ درج آگهی
98/06/26
-------------------------------------------------------------

آگهی استخدام  گازاکسی استیلن
یک شرکت واقع درشهرک صنعتی شمس آباد تهران فعال درزمینه کوئل- چیلر وهواسازبه هفت نفر جوشکار گازاکسی استیلن نیاز مند است.
تاریخ درج آگهی
98/06/25 
--------------------------------------------------------------------

آگهی استخدام جوشکار آرگون

به 20 نفر جوشکار ماهر آرگون سطح لوله فولاد واستیل مسلط به زبان انگلیسی برای کشورهای هلند -آلمان وبلژیک نیازمندیم

تاریخ آگهی : 1398/06/24

--------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون

به دو نفر جوشکار ماهر آرگون فولاد واستیل جهت کار در شرکت تولیدی

نرده فولادی واستیل واقع درکیلومتر 19 جاده مخصوص کرج نیازمندیم


تاریخ آگهی:1398/06/14
----------------------------------------------------------
آگهی استخدام آرگون

به یک نفر جوشکار ماهر آرگون فولاد  جهت کار در شرکت تولیدی پکیج

وچیلرواقع در کیلومتر 15 جاده قدیم کرج نیازمندیم

تاریخ آگهی:98/06/13

 


-------------------------------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون
شرکت پایپ فلکس به  یک نفر جوشکار آرگون استیل کار ماهر نیازمنداست.
تماس با آموزشگاه جوشکاری کسری
یاآقایان پورسعید وملکی
09371137323-021-88214920  تاریخ درج آگهی 98/05/24

----------------------------------------------------------------------------------------
 
  آگهی استخدام 
به یک نفر جوشکار برق وآرگون جهت شرکت مبدلهای حرارتی واقع درشهر قدس نیازمندیم.

تاریخ درج آگهی98/05/20  تماس  یا مراجعه به   آموزشگاه 
  جوشکاری وبازرسی جوش کسری 
      
------------------------------------------------------------
آگهی استخدام

به یک جوشکار مسلط به جوشکاری آرگون وco2 جهت کار درشرکت تولیدی دستگا های برش واقع درشهر قدس نیازمندیم

تاریخ درج آگهی98/04/09

------------------------------------------------------------------------------------------------------

استخدام جوشکاران مجرب در پروژه شرکت بین المللی در حوزه نفت در بصره عراق

تخصص های مورد نیاز:

۱.  جوشکار Dolly mix Welder : جوش خط لوله سربالا + سرپایین. الکتروهای مورد استفاده: 6010  و  7010

۲. جوشکار تیگ (Tig Welder): الکترودهای مورد استفاده: 70S6 و 7018

شرایط لازم:

·   مسلط به زبان عربی یا انگلیسی

·   داشتن مدرک معتبر جوشکاری

·   حداقل ۳ سال سابقه کاری مرتبط

حقوق و مزایا:اسکان، بیمه، اجازه اقامت، خدمات درمانی و رفاهی

-----------------------------------------------------------------


آگهی استخدام
قابل توجه کلیه
مهندسان و تکنسین های مجرب جوشکاری
استخدام جوشکار 4G  و 6Gحرفه ای برای شرکت معتبر صنعتی در عراق
 
متخصصین مسلط به زبان انگلیسی دارای گواهینامه های معتبر بین المللی
با سابقه کار مرتبط در حوزه های جوشکاری
4Gو 6G

تاریخ درج آگهی 98/01/20

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
استخدام جوشکار حرفه ای دراتریش وآلمان
استخدام جوشکار حرفه ای وبا سابقهقوس الکتریکی دستی –آرگون ومیگ مگ
بامدرک EN287-API-ASME
ومهندس جوش بامدرک بین المللی برای کار در اتریش وآلمان
داشتن مدرکA2 آلمانی لازم است.
علاقه مندان رزومه کاری خودرا به آدرس زیر ایمیل نمایند
job@rafyi.com

-------------------------------------------------
آگهی استخدام

به یک نفر جوشکار آرگون (استیل زن) برای شرکت تولید یخچال های صنعتی واقع در

کمالشهر کرج نیازمندیم                                   تاریخ آگهی :1397/10/17-------------------------------------------------
آگهی استخدام 

به سه نفر جوشکار ماهر آرگون (استیل ) برای جنوب کشور نیازمندیم


تاریخ درج آگهی :1397/05/01


------------------------------------------------------------
آگهی استخدام جوشکار آرگون
واحد تولیدی فرانتانیاز به یک نفر جوشکارماهر آرگون+یک نفر مونتاژکار+ یک نفر اپراتور خمکاری نیازمند است . 
 (امکانات بیمه نهار وسرویس )      تاریخ درج آگهی 97/03/21

-----------------------------------------------------
آگهی استخدام

یک شرکت پیمانکاری دراستان البرز به دونفر جوشکار ماهرآرگون آلومینیوم  نیازمند است .                        تاریخ درج آگهی :97/02/23

------------------------------------------------------------------------
استخدام

جوشكار ماهر آرگون آلومینیوم درنوشهر باحقوق

عالی ومکان خواب

 

تاریخ درج آگهی: 12/17/ 96 
---------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی درشهرک صنعتی بهارستان به یک نفر جوشكارآرگون ماهر(بیمه+ غذاوسرویس) نیازمند است.
 
  تاریخ درج آگهی: 04/07/ 96      مراجعه یاتماس با دفترآموزشگاه جوشکاری کسری

-----------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
یک شرکت معتبر ماشین سازی در شهرک صنعتی بهارستان به جوشکارآرگون ( استیل کار ماهر) نیازمند است.
تاریخ درج آگهی 96/06/27           

-------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
یک شرکت تولید لوازم گلخانه به جوشکارآرگون ماهر (استیل)  درهشتگرد نیازمند است .
تاریخ درج آگهی : 96/06/18


------------------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام
یک شرکت تولید یخچالهای صنعتی در کمالشهر به یک نفرجوشکار استیل زن ماهر نیازمنداست 
مراجعه یا تماس با دفترآموزشگاه جوشکاری کسری
      تاریخ درج آگهی  96/05/31

--------------------------------------------------------------------
آگهی استخدام

به 2نفر جوشکار آرگون درجه1(استيل زن)جهت شركت توليد لوازم آشپزخانه نيازمنديم
تاریخ آگهی:  02/12/ 95
---------------------------------------------------------------

آگهی استخدام
به دونفر جوشکارآرگون کار استیل برای شرکتی در صفا دشت کرج نیازمندیم

تاریخ آگهی 95/09/02

-----------------------------------------------------------
به دونفر جوشکار آرگون ماهر(استیل کار 6G)جهت کار در یزد با جای خواب وایاب وذهاب وحقوق مکفی نیازمندیم

    تاریخ آگهی96/02/09

مراجعه به دفترآموزشگاه
فقط كارآموزان آموزشگاه كسري مجازبه تماس يامراجعه ميباشند

کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما