مقالات
پیوند ها

دوره هاي مختلف جوشكاري قوس الكتريكي دستي


استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي  5 روزدرهفته يك ماه
دوره سازه هاي فولادي (درجه 2 ) 3 روزدرهفته 5 /2 ماه
دوره مخازن تحت فشار (درجه يك )       پيش نياز دوره سازه هاي فولادي  3 روزدرهفته 2 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح FILLET(درجه 2 )   5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك )  5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا )  5 روزدرهفته 3 ماه


هم چنین دوره سطح پلیت مطا بق بااستاندارد ASME
ودوره سطح لوله مطابق بااستانداردAPI 1104 نیز صادر خواهد شد.

 

 دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ آرگون

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته يك ماه
دوره درجه يك                                        (پيش نيازجوش گازوسازه هاي فولادي) 3 روزدرهفته 3 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح FILLET(درجه 2 )  5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك )  5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا )  5 روزدرهفته 3 ماه
دوره استيل                                             ( پيشنياز هم سطح همان دوره در فولاد )  3 روزدرهفته يك ماه
دوره آلومينيوم                                          ( پيشنيازهم سطح همان دوره در فولاد )  3 روزدرهفته يك ماه
 
 

                       دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ co2


استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي  5 روزدرهفته يك ماه
دوره درجه يك  3 روزدرهفته 4 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح  FILLET (درجه 2 ) 5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح    PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح   PIPE(سطح لوله فشاربالا )  5 روزدرهفته 3 ماه
 
 

دوره جوشكاري  برق – آرگون

(پاس اول یاریشه باآرگون وبقیه پاسها باجوش برق )

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استاندار اروپا
PIPE
 5 روزدرهفته 5 ماه


کرج- حصارک -روبروي خيابان المهدي -کوچه قره باغي- پلاک 8  
تلفکس: 34524940-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما