مقالات
پیوند ها
 

دوره هاي مختلف جوشكاري قوس الكتريكي دستي (  SMAW)

    
استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50ساعت 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 3 هفته
دوره سازه هاي فولادي (درجه 2 ) 3 روزدرهفته 300 ساعت 5 /2 ماه
دوره مخازن تحت فشار (درجه يك ) 3 روزدرهفته 220 ساعت 2 ماه
استاندارد اروپا      دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 180 ساعت 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 270 ساعت 3 ماه
دوره لوله کشی گاز خانگی یاتاسیسات 5 روزدرهفته 150 ساعت 1/5 ماه   
 

دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ آرگون ( GTAW  )
 

استاندارد سطح دوره تعداد روزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50 ساعت 1/5 هفته
 دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80ساعت 3 هفته
دوره درجه يك(پيشنيازجوش گازوE3) 3 روزدرهفته 280 ساعت 3 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 180 ساعت 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 270 ساعت 3 ماه
دوره استيل( پيشنياز همسطح فولاد ) 3 روزدرهفته 50 ساعت يك ماه
دوره آلومينيوم( پيشنيازهمسطح فولاد ) 3 روزدرهفته 50 ساعت يك ماه
  

 دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ co2  ( GMAW)
 

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي  5 روزدرهفته 50 ساعت 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 3 هفته
دوره درجه يك  3 روزدرهفته 300 ساعت 3 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح  FILLET (درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح    PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 200 ساعت 2 ماه
دوره سطح   PIPE(سطح لوله فشاربالا )  5 روزدرهفته 270 ساعت 3 ماه
 

                    
دوره جوشكاري  آرگون – برق
(پاس اول یاریشه باآرگون وبقیه پاسها باجوش برق والکترودE7018)

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استاندار اروپا PIPE  5 روزدرهفته 450 ساعت 5 ماه
 


تذکرات مهم :

1- مدت زمان دور ه های ذکرشده درجداول بالا با احتساب هردونفر یک دستگاه  جوش می باشد.
2- چنانچه هرکارآموز  درکلاس عملی یک دستگاه جوش داشته باشد مدت زمان ذکر شده درجداول بالا 40% کاهش می یابد.
3- هم چنین کارآموزانی که ازنظر زمانی محدودیت زیادی دارند درصورت امکان میتوانندهم شیفت صبح و هم شیفت عصر درکلاسها شرکت کرده ودوره خود راسریعتر به اتمام برسانند.
4 -آموزش تمامی دوره های ذکر شده درجداول بالا بصورت ساعتی نیز قابل اجراست.
5- کاراموزان شاغلی که شیفت کاری چرخشی دارند میتوانند یک هفته صبح ویک هفته عصر درکلاسها شرکت نمایند.
کرج- حصارک -روبروي خيابان المهدي -کوچه قره باغي- پلاک 8  
تلفکس: 34524940-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما