مقالات
پیوند ها

دوره هاي مختلف جوشكاري قوس الكتريكي دستي

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته يك ماه
دوره سازه هاي فولادي (درجه 2 ) 3 روزدرهفته 5 /2 ماه
دوره مخازن تحت فشار (درجه يك ) 3 روزدرهفته 2 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 3 ماه
دوره لوله کشی گاز خانگی یاتاسیسات 5 روزدرهفته 1/5 ماه
دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ آرگون
 

     
 استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان 
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 1/5 هفته
 دوره درجه 3 5 روزدرهفته یک ماه
دوره درجه يك(پيشنيازجوشگازوE3) 3 روزدرهفته 3 ماه
 استاندارد اروپا  دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 3 ماه
دوره استيل( پيشنياز همسطح فولاد ) 5 روزدرهفته 2 هفته
دوره آلومينيوم( پيشنيازهمسطح فولاد ) 5 روزدرهفته 3 هفته
 

  دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ co2

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي  5 روزدرهفته 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته يك ماه
دوره درجه يك  3 روزدرهفته 3 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح  FILLET (درجه 2 ) 5 روزدرهفته 5 /1 ماه
دوره سطح    PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 2 ماه
دوره سطح   PIPE(سطح لوله فشاربالا )  5 روزدرهفته 3 ماه
 درصورت نیاز متقاضیان دوره های جوشکاری قوس الکتریکی دستی :

 دوره سطح پلیت مطا بق بااستاندارد ASME برای مخازن تحت فشار
ودوره سطح لوله مطابق بااستانداردAPI 1104  برای لوله های نفت وگاز
نیز صادر خواهد شد.
            

دوره جوشكاري  برق – آرگون

(پاس اول یاریشه باآرگون وبقیه پاسها باجوش برق )

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس مدت زمان
استاندار اروپا
PIPE
 5 روزدرهفته 5 ماه


تذکرمهم :
1- مدت زمان دور ه های ذکرشده درجداول بالا با احتساب هردونفر یک دستگاه  جوش می باشد.
2- چنانچه هرکارآموز  درکلاس عملی یک دستگاه جوش داشته باشد مدت زمان ذکر شده درجداول بالا 40% کاهش می یابد.
3- هم چنین کارآموزانی که ازنظر زمانی محدودیت زیادی دارند درصورت امکان میتوانندهم شیفت صبح و هم شیفت عصر درکلاسها شرکت کرده ودوره خود راسریعتر به اتمام برسانند.
4 -آموزش تمامی دوره های ذکر شده درجداول بالا بصورت ساعتی نیز قابل اجراست.
5- کاراموزان شاغلی که شیفت کاری چرخشی دارند میتوانند یک هفته صبح ویک هفته عصر درکلاسها شرکت نمایند.
کرج- حصارک -روبروي خيابان المهدي -کوچه قره باغي- پلاک 8  
تلفکس: 34524940-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما