مقالات
پیوند ها

شماتیک فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی دستی - مزایا ومحدودیت فرآیند قوس الکتریکی دستی -اجزای تشکیل دهنده هوا - عناصر مضرموجود درهوا - بازپخت الکترودها در -OVEN تشخیص الکترود مرطوب -الکترودهای معروف شرکت آما - خواص پوشش الکترودها- ترکیبات بکاررفته پوشش الکترودها - طبقه بندی کلی الکترودها- طبقه بندی کلی الکترودهای جوشکاریSMAW طبقه بندی الکترودهای روپوشدار وکاربرد آنهادرصنعت - شناسایی الکترودها مطابق استانداردAWS   -  نگهداری الکترودهای روپوشدار - عوامل فساد الکترودهای روپوشدار - عوامل موثر برانتخاب الکترود- تقسیم بندی الکترودها ازنظرجنس هسته یامغزی -شناسایی الکترودهای کربنی .آلیاژی -ونظامی -طریقه محاسبه استحکام کششی الکترودهای جوشکاریSMAW 

کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما