026-34686538
026-34686538
kasraweldingarc@yahoo.com
kasraweldingarc@yahoo.com

الف- تست صلاحیت جوشکار

دراین آموزشگاه ازکلیه جوشکاران علاقه مند که فاقد گواهینامه فنی وحرفه ای ویاتست فرم  جوشکاری هستند آزمون عملی گرفته شده و متناسب با توانایی جوشکار تست فرم براساس استانداردهای روز دنیا صادرخواهد شد.هم چنین یادآور میشویم که این تست فرم ها مورد تایید مهندسین بین المللی جوش   و دارای مدرک( IWE ) قرارخواهند گرفت.


1- تست فرم براساس استاندارد اروپایی   ....وEN-287-1

2-تست فرم براساس استاندارد آمریکایی   ASME  (مخصوص مخازن تحت فشار )

3- تست فرم براساس استاندرد آمریکایی  API  1104  ( مخصوص لوله های نفت وگاز)

ب -تمدیدگواهینامه های بازرسین جوش NDT: 

بازرسین جوشی که اعتبار گواهینامه های آنان به اتمام رسیده است میتوانند بادر دست داشتن اصل گواهینامه وعکس 4*3 مناسب نسبت به تمدید آن اقدام نمایند.


نمونه تست فرم استاندارد   ...... وEN287-1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمونه گواهینامه بازرسی جوش مطابق با استانداردASANT انجمن تستهای غیر مخرب آمریکا
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تعداد بازديد : 761
نظرات كاربران :