مقالات
پیوند ها
نام ونام خانوادگی :بیژن عرتی
مدارک دانشگاهی :
1- کاردانی جوشکاری
2-کارشناسی تکنولوژی جوشکاری
3-کارشناسی فناوری بازرسی
جوش

گواهینامه های  کارت مربیگری حرفه های جوشکاری ازسازمان فنی وحرفه ای کشور:
1-;کارت مربیگری جوشکاری سازه های فولادی با فرآیند SMAW
2-کارت مربیگری جوشکاری مخازن فولادی با فرآیند SMAW
3-کارت مربیگری جوشکاری گازمحافظ میگ ومگ یا co2
4- کارت مربیگری جوشکاری گاز محافظ آرگون یا TiG 
5-کارت مربیگری جوشکاری E3  کار ودانش
6- کارت مربیگری جوشکاری E6 کارودانش


گواهینامه مدرس دوره های بازرسی غیرمخرب یا NDT:

1-مدرس دوره بازرسی جوش چشمی یا VT
2-مدرس دوره بازرسی بامایعات نافذ  یا  PT
3-مدرس دوره بازرسی با ذرات مغناطیسی یا  MT


سوابق اجرایی:
1-ازسال 85 تاکنون مدیرآموزش ومربی آموزشگاه جوشکاری وبازرسی جوش کسری
2-ازسال 1386 تاکنون آزمونگر شرکت جوشآزمون ایرانیان
3-از سال 1393 تاکنون آزمونگر شرکت جوش آزمون پارس
4- ازسال 1393 تاکنون آزمونگر شرکت جوش آزمای پردیس
5-از سال 1386 تاکنون مربی حرفه های جوشکاری: قوس الکتریکی دستی -جوشکاری گازمحافظ آرگون -جوشکاری گاز محافظ میگ ومگ
یا  co2 طبق استاندارد سازمان  آموزش فنی وحرفه ای
6-ازسال 1386 تاکنون مربی حرفه  قوس الکتریکی دستی در سطح های :fillet ,plate,pip  مطابق استاندارد EN اروپا
7-از سال 1386 تا کنون مربی حرفه جوشکاری گاز محافظ آرگون یا TiG درسطح های :fillet ,plate , pipe مطابق استاندارد EN اروپا

8-ازسال86 تاکنون مربی حرفه جوشکاری گاز محافظ میگ و مگ یاco2 درسطوح :fillet , plate , pipe مطابق استاندارد EN اروپا
9-از سال 86 تاکنون مربی حرفه جوشکاری  برق -آرگون  ,پاس اول باآرگون 
10-از سال 1392 تاکنون مدرس دوره های بازرسی جوش غیر مخرب یا NDT شامل:دوره  بازرسی جوش چشمی یا VT, بازرسی جوش مایعات نافذ یا PT ,بازرسی جوش ذرات مغناظیسی با MT مظابق استانداردASNT آمریکا


دوره های آموزشی بازآموزی  مختص مربیان آموزشی با اخذ مدرک درمرکز تربیت مربی سازمان  آموزش فنی وحرفه ای:

1-دوره پداگوژی یاروشها وفنون تدریس
2- دوره مونتاژقطعات
3- دوره برش قطعات
4- دوره جوشکاری قوس الکتریکی دستی
5- دوره جوشکاری گاز محافظ میگ ومگ
6- دوره جوشکاری گاز محافظ آرگون بر روی قطعات فولادی
7- دوره جوشکاری گاز محافظ آرگون برروی قطعات فولاد ضد زنگ
8- دوره جوشکاری گازمحافظ آرگون بر روی قطعات آلومینیوم
9- دوره بازرسی جوش چشمی یاVT سطح یک ودو
10- دوره بازرسی بامایعات نافذ یاPT سطح یک ودو
12- دوره بازرسی جوش ذرات مغناطیسی  یا  MT سطح یک ودو


گواهینامه های اخذ شده  جوشکاری با مدرک استاندارد EN287-1   :

1- گواهینامه  جوشکاری قوس الکتریکی دستی در سه سطح  fillet , plate ,pipe 
2- گواهینامه جوشکاری گازمحافظ میگ ومگ یاco2 درسه سطح: fillet , plate , pipe
3-گواهینامه جوشکاری گازمحافظ آرگون یا TIGبروی قطعات فولادی درسه سطح fillet , plate , pipe
4-گواهینامه جوشکاری گاز محافظ بر روی قطعات استیل در سه سطح fillet, plate, pipe
5-'گواهینامه جوشکاریگاز محافظ آرگون بر روی قطعات آلومینیومی


 
کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما