026-34686538
026-34686538
kasraweldingarc@yahoo.com
kasraweldingarc@yahoo.com

ایمنی درجوشکاری - انواع جریان.طرزتشکیل مزایا ومحدودیت هرکدام درجوشکاری -منابع نیرو درجوشکاری مولدها ومبدلها :متعلقات .طرز کار. مزایا ومحدودیت هرکدام -  -وزش قوس وراههای مقابله با آن -قطبیت درجوشکاری - .- برشکاری: مکانیکی وحرارتی -روش برشکاری باگاز ونکات مهم درآن - روشهای تولید قطعات فلزی دردنیا - -آشنایی باروشهای جوشکاری - تقسیم بندی جوشکاری  مایع  - شماتیک کلی فرآیند  جوشکاری با قوس الکتریکی دستی -مزایا ومحدودیت جوشکاری-عناصرمضرموجود درهوا -بازپخت یا خشک کردن الکترودها -عوامل فساد الکترودهای روپوشدار -تقسیم بندی کلی الکترودها قوس الکتریکی دستی -تقسیم بندی الکترودهای رپوشدار.مزایا وکاربرد هرکدام -محاسبه استحکام کششی الکترودها -شنایایی الکترودها مطابق استاندارد   آمریکا -شماتیک کلی جوشکاری گاز محافظ آرگون -  انواع الکترودهای تنگستن وکاربرد هرکدام - -شناسایی الکترودهای تنگستن - - گازهای محافظ  درجوشکاری تیگ - شماتیک کلی جوشکاری گازمحافظ یا میگ ومگ - GMAW  مزایا ومحدودیتهایGMAW - روشهای انتقال مذاب - -کدشناسایی فیلرهای ازهای محافظ- جوشکاری توپودریومحاسن آن -جوشکاری پلاسما -جوشکاری زیرپودری - جوشکاری گازکدها واستاندارهای معروف دنیا -وظایف ومسئولیتهای بازرس جوش -فرق عیب وناپیوستگی -عیوب متداول جوش شامل :ترک .ذوب ناقص .نفوذ ناقص و.... علت ایجاد وراههای مقابله باآن - محدوده پذيرش عيوب جوشكاري  مطابق استاندارد ایزو- - پیچیدگی واعوجاج درسازهای فلزی - روشهای کنترل پیچیدگی -ابزارهای بازرسی چشمی - ویژگیهای بازرسین جوش - انواع بازرس جوش - وظایف ومسولیتهای بازرس جوش - وظایف بازرس درقبل .حین .وبعداز جوشکاری - اتصالات اصلی درجوشکاری -انواع جوش -نکات مهم درجوشکاری قطعات نازک به ضخیم -ساختارمنطقه جوش -قسمتهای مختلف جوش -انواع درزجوش - آشنایی بانقشه خوانی -نمادهای تکمیلی وترکیبی  و....  -آشنایی با روشهای بازرسی مایعات نافذ -ذرات مغناطیسی -جریان گردابی - التراسونیک -ورادیو گرافی -فرهنگ واصطلاحات جوشکاری -آشنایی با دستورالعمل جوشکاری -آشنایی با ثبت دستورالعمل جوشکاری -آشنایی با تعیین صلاحیت جوشکار - نمادها ونشانه های جوشکاری- آشنایی باانواع گواهینامه های جوشکاری داخلی وخارجی-کارعملی و واقعی با انواع عیوب مونتاژکاری وعیوب جوشکاری-کارعملی باگیج .میکرومتر -کولیس -زاویه سنج  . گچ حرارتی وغیره -تهیه گزارش بازرسی بر روی قطعات جوشکاری شده بصورت واقعی و...