مقالات
پیوند ها
 

دوره هاي مختلف جوشكاري قوس الكتريكي دستي یا (  SMAW)

    
استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي
دوره مقدماتي
5 روزدرهفته 50ساعت 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 3 هفته
دوره سازه هاي فولادي (درجه 2 ) 3 روزدرهفته 250 ساعت 4 ماه
دوره مخازن تحت فشار(درجه يك )
3 روزدرهفته 220 ساعت 3 ماه
استاندارد اروپا      دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 180 ساعت 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 300 ساعت 3 ماه
دوره لوله کشی گاز خانگی یاتاسیسات 5 روزدرهفته 150 ساعت 1/5 ماه   
 

دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ آرگون یا ( GTAW  )
 

استاندارد سطح دوره تعداد روزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي 5 روزدرهفته 50 ساعت 1/5 هفته
 دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80ساعت 3 هفته
دوره سطح لوله های فولادی  3 روزدرهفته 300 ساعت 4ماه
استاندارد اروپا دوره سطح FILLET(درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 180 ساعت 2 ماه
دوره سطح  PIPE(سطح لوله فشاربالا ) 5 روزدرهفته 300 ساعت 3 ماه
دوره استيل( پيشنياز همسطح فولاد ) 5 روزدرهفته 60 ساعت 20 روز
دوره آلومينيوم( پيشنيازهمسطح فولاد )
5 روزدرهفته
50 ساعت 20روز
  

 دوره هاي مختلف جوشكاري گازمحافظ co2میگ ومگ  ( GMAW)
 

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استانداردفني وحرفه اي دوره مقدماتي  5 روزدرهفته 50 ساعت 1/5 هفته
دوره درجه 3 5 روزدرهفته 80 ساعت 3 هفته
دوره سطح لوله های فولادی فشار بالا  3 روزدرهفته 300 ساعت 4/5 ماه
استاندارد اروپا دوره سطح  FILLET (درجه 2 ) 5 روزدرهفته 130 ساعت 5 /1 ماه
دوره سطح    PLATE(درجه يك ) 5 روزدرهفته 180 ساعت 2 ماه
دوره سطح   PIPE(سطح لوله فشاربالا )
 5 روزدرهفته 300 ساعت 3 ماه
 

                    
دوره جوشكاري  آرگون – برق (دوره پتروشمی سابق)
(پاس اول یاریشه باآرگون وبقیه پاسها باجوش برق والکترودE7018)

استاندارد سطح دوره تعدادروزهاي كلاس ساعت آموزش مدت زمان
استاندار اروپا PIPE  5 روزدرهفته 450 ساعت 4 ماه
 


تذکرات مهم :

1- مدت زمان دور ه های ذکرشده درجداول بالا با احتساب هردونفر یک دستگاه  جوش می باشد.
2- دردوره های  غیرازدورهای کامل استاندارد فنی وحرفه ای چنانچه  کلاس زیاد شلوغ نباشد وآموزشگاه بتواندیک دستگاه جوش در اختیارکارآموز  قراردهد مدت زمان ذکر شده درجداول بالا 40% کاهش می یابد.
3- در دوره های غیرازاستاندارد فنی وحرفه ای کارآموزانی که ازنظر زمانی محدودیت زیادی دارند درصورت امکان میتوانندهم شیفت صبح و هم شیفت عصر درکلاسها شرکت کرده ودوره خود راسریعتر به اتمام برسانند.
4 -آموزش تمامی دوره های ذکر شده درجداول بالا بصورت ساعتی نیز قابل اجراست.
5- کاراموزان شاغلی که شیفت کاری چرخشی دارند میتوانند یک هفته صبح ویک هفته عصر درکلاسها شرکت نمایند.
6-انتخاب روزهای آموزش برای متقاضیانی که شرایط خاصی دارنداختیاری است,به عنوان مثال متقاضی میتواند از دو روز تاپنج روز رادرهفته انتخاب کرده وسایر روزهای هفته که درکلاس حضور ندارد ساعات آن برای دوره کارآموز ذخیره میگردد.
کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما