026-34686538
026-34686538
kasraweldingarc@yahoo.com
kasraweldingarc@yahoo.com
با سلام,کاربرگرامی دردنیای امروز خصوصیات اخلاقی , انتظارات  و سلیقه هرفردی متفاوت است وهیچ فرد و مجموعه ای نمیتواند  رضایت صد درصدی افراد را درکار خود فراهم نماید , به هر حال برای اطمینان از کیفیت آموزش حرفه های مختلف جوش وبازرسی جوش فرم های نظرسنجی درپایان دوره و یا بعد ازتحویل گواهینامه به کارآموزان  این مرکز آموزشی انجام شده است, نظر تعدادی ازکاراموزان درپایان دوره رامشاهده فرمایید.
آنکه حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است.
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4


 
 
 
برای اطلاع از نظرسنجی اینترنتی کارآموزان آموزشگاه جوشکاری کسری برروی آدرس زیر کلیک کنید.
https://www.hoochin.ir/Academy/733/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
تعداد بازديد : 240
نظرات كاربران :