مقالات
پیوند ها
سرفصل های دورهبازرسی جوش رادیو گرافی یا RT:

اصول اساسی رادیوگرافی

انواع تابش

تعامل تابش با ماده

مواد رادیواکتیو

اصول هندسی

فیلم های رادیوگرافی / سیستم های صفحه نمایش

رسیدگی ، بارگیری و پردازش فیلم

رادیوگرافی مغناطیس سنج

حساسیت رادیوگرافی

شاخص های کیفیت تصویر

تابش پراکنده

عوامل حاکم بر قرار گرفتن در معرض

رادیوگرافی جوش

نقص جوش و تفسیر

تکنیک رادیویی و گرافیکی

کارگاه

آثار مصنوعی رادیوگرافی

کدها ، رویه ها و روش های نوشتاری

فرم گزارش رادیوگرافی
رفصل های دوره:

اصول اساسی رادیوگرافی

انواع تابش

تعامل تابش با ماده

مواد رادیواکتیو

اصول هندسی

فیلم های رادیوگرافی / سیستم های صفحه نمایش

رسیدگی ، بارگیری و پردازش فیلم

رادیوگرافی مغناطیس سنج

حساسیت رادیوگرافی

شاخص های کیفیت تصویر

تابش پراکنده

عوامل حاکم بر قرار گرفتن در معرض

رادیوگرافی جوش

نقص جوش و تفسیر

تکنیک رادیویی و گرافیکی

کارگاه

آثار مصنوعی رادیوگرافی

کدها ، رویه ها و روش های نوشتاری

فرم گزارش رادیوگرافی

 
کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما