مقالات
پیوند ها
گروه خبري : اخبار و اطلاعیه ها
تاريخ انتشار : 99/03/19 - 12:35
كد :3

دوره جديد بازرسي جوش چشمی یا VT ومایعات نافذ یا PT

دوره جدید بازرسی جوش مایعات نافذ یاPT وبازرسی جوش چشمی یاVT از تاریخ 5 شنبه 99/12/07 شروع خواهد شد. گواهینامه دوره طبق استاندادردASNT level I,II صادر خواهد شد.

دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT -بازرسی جوش مایعات نافذ یا PT وذرات مغناطیسی یاMT

شروع دوره روز پنجشنبه مورخه 99/12/07

روزهای کلاس:پنجشنبه صبح وعصر وجمعه صبح

-------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدید بازرسی جوش مایعات نافذPT وبازرسی جوش چشمی یا VT

شروع دوره روز پنجشنبه مورخه 99/11/09

روزهای آموزش پنجشبه صبح وعصر وجمعه صبح

-------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش جوش VT یا چشمی

شروع دوره روز پنجشنبه مورخه 99/08/29

روزهای آموزش :پنجشنبه عصرها ساعت20-15  و  جمعه صبح ساعت 13-9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش VTاز تاریخ 1399/07/24می باشد

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدید بازرسی جوش چشمیVT ,مایعات فافذ PT ,ذرات مغناطیسی MT

شروع دوره ازتاریخ چهارشنبه مورخه :89/03/28

روزهای کلاس:چهارشنبه وپنجشنبه صبح وعصر +جمعه صبح

ساعات کلاسها:20-16و13-8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT, مایعات نافذ یاPT وذرات مغناطیسی یاPT

شروع دوره روزچهارشنبه صبح مورخه: 98/11/09

روزهای کلاس:چهارشنبه-پنجشنبه وجمعه صبح وعصر

ساعت کلاسها:13-8 و 20-16

------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره های جدید بازرسی جوشVT, PT ,MT

شروع دوره روزپنجشنبه مورخه:98/10/19

روزهای کلاسها: پنجشنبه  وجمعه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره های جدید بازرسی جوش VT  -PT-MT

از روز 5شنبه مورخه:98/09/28 شروع خواهد شد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدیدبازرسی جوش چشمی یاVT

تاریخ98/06/02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

روز یکشنبه تاریخ 98/05/06

روزهای آموزش:یکشنبه - سه شنبه -پنجشنبه

ساعات کلاسها:20-16

----------------------------------------------------------------------------------------

دوره جدید بازرسی جوش یاVT 

روز شنبه تاریخ98/04/15

روزهای آموزش: شنبه - دوشنبه وچهارشنبه

ساعات کلاسها:عصرها ساعت 20-16

----------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

روز شنبه :تاریخ  98/02/18

روزهای آموزش :روزهای  چهارشنبه عصر16تا 20و پنج شنبه صبح 8 تا 12

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

روز شنبه :تاریخ 97/07/21

روزهای آموزش:شنبه - دوشنبه - چهار شنبه

ساعات کلاسها : 20:30 -17:30

--------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا V T

روزپنجشنبه : تاریخ 97/07/19

روزهای آموزش  :پنجشنبه ها

ساعات  کلاسها: 13- 8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا V T

روز پنجشنبه تاریخ 97/05/11

روزهای آموزش : پنجشنبه ها

ساعات کلاسها :صبحها ازساعت 13 -  8

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

روز دوشنبه تاریخ 97/05/01

روزهای آموزش  از شنبه تاچهارشنبه

ساعات کلاسها  :   21 - 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

روز شنبه تاریخ  97/04/16

روزهای آموزش پنجشنبه ها 

ساعت کلاسها  :   13  - 8

--------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی جوش چشمی یا VT

 روز شنبه  تاریخ  97/04/02

روزهای آموزش : ازشنبه تا چهارشنبه

ساعت کلاسها :عصرها از ساعت   21  -  19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جديد بازرسي  جوش چشمی VT

روز  سه شنبه تاريخ : 97/03/01

روزهای آموزش : از شنبه تا چهار شنبه

ساعات کلاسها : 21  - 19

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شروع دوره جدید بازرسی چشمی V T درایام هفته

ازتاریخ 97/02/15 شروع خواهد شد

روزهای کلاس ازشنبه تا چهارشنبه

ساعات کلاسها:ازساعت :      21  -   19

کرج : حصارک - روبروی سرم سازی رازی - جنب بانک انصار
تلفکس: 34686538-026
تلفن همراه: 8741-697-0912  
سامانه پيام کوتاه : 10001717104216 
پست الکترونيکي  kasraweldingarc@yahoo.com
صفحه اصلي | درباره ما | آموزش | نقشه سایت | تماس با ما