مقالات
پیوند ها
گروه مقاله : مقالات و انتشارات
تاريخ انتشار : 1396/10/26 - 09:41
كد :20

آشنایی بابازرسی جوش چشمی VT

بازرسی جوش چشمی اولین و یکی ازموثرترین وپرکاربرترین انواع روشهای بازرسی جوش غیرمخرب یاNDT می باشد بطوریکه درشرکتها وکارخانجات تولیدی وپروژه های مختلف :نفت -گاز - پتروشیمی وغیره چنانچه یک بازرس ماهر وباتجربه حضور مستمر داشته باشدازهشتاد تانود درصد ازعیوب مونتاژکاری وجوشکاری جلوگیری شده وهزینه ساخت وتعمیرات به حداقل ممکن خواهد رسید.......................